ons 01 juni

|

ADHD och Motivation – Online

ADHD och Motivation – Online

En heldagsutbildning som ger ett fördjupat perspektiv på ADHD, hur det gestaltar sig för olika åldersgrupper samt förhållningssätt och metoder för motivation. Kostnad: 1 995:- (exkl moms) Anmälan är bindande För mer info: Klicka på länken RSVP

ADHD och Motivation – Online

Tid och plats

01 juni 09:00 – 16:00

ADHD och Motivation – Online

Om utbildningen

Utbildningen sker on-line. Du/Ni kommer att få en länk i förväg.

Innehåll

Förmiddag, Agneta:

  • Fördjupning om ADHD
  • Barndom Tecken att uppmärksamma och dess konsekvenser för barn,föräldrar och uppväxt
  • Tonår Risker, tecken att uppmärksamma och förstå vad de ställer till med i den turbulenta tonårstiden
  • Vuxenliv Arbete, relationener,föräldskap och sekundära problem såsom utmattning, beroende
  • Äldre Ålderdom med värdighet och kvalitet vad behöver vi veta om ADHD hos äldre
  • Eftersläpande förmågor Att uppmärksamma i skola och vuxenliv för att med bemötande, coachning, motivation och kommunikation skapa en fungerande vardag
  • BrytpunkterSärskilt viktiga tidpunkter där självförtroende,kommunikation, bemötande är avgörande

Eftermiddag, Stefan:

· Motivation och kommunikation Många människor med ADHD-diagnoser har också andra diagnoser. Samtidigt har ADHD ett flertal samsjuklighetsdiagnoser. I denna diagnostiska röra kan det vara svårt att veta vad man ska fokusera på. Här ges en mycket uppskattad kommunikationsmodell som smidigt löser problemen.

· Motivation eller lydnad - etiska synpunkter Från klientens sida handlar motivation om att låta sig motiveras till förändringar som är positiva för dem själva. Från yrkesmänniskans sida kan det – i värsta fall bli fråga om att ”motivera” till att klienten ska ”göra det jag säger”.

· Utgångsförhållande – ambivalens Om motivationsarbete ska vara motiverat måste det handla om någonting som är positivt för klienten. Eftersom hen ännu inte har gjort det är hen ambivalent. Det är där som vi börjar.

· Olika typer av motivation: Normativ, Kognitiv och Emotiv. Dessa motivationsfaktorer kan också beskrivas som ”Vad jag borde göra”, ”Vad som är rationellt och klokt att göra” och ”Vad jag har lust att göra”. Vilken bör man rikta sig till? Vilken mix är mest lämplig?

· Coachande förhållningssätt Här presenteras en modell för coachande motivering.

· Stadier av motivation 5 stadier av motivation i coachingprocessen.

· Anknytning och motivation Den personliga relationen mellan behandlare och klient är en mycket viktig faktor. Man kan bara tänka på sin egen favoritlärare från skolan och fundera på hur relationen till hen såg ut, så blir det (oftast) tydligt.

· Självförtroendets betydelse. Den som har dåligt självförtroende tenderar att prestera dåligt, eller att helt backa undan från uppgiften. Därför är självförtroendet så viktigt. Här beskrivs några principer för att boosta självförtroendet.

Kostnad: 1 995:-/(exkl moms) Betalningen ska vara oss till handa innan kursstart.

Anmälan är bindande

För mer info, maila: stefan@spfab.se

Share This Event