tis 01 nov.

|

Online event

Cannabis och Trauma

Kursen riktar sig till dig som i ditt yrke eller på annat sätt kommer i kontakt med personer som missbrukar cannabis. Kostnad 2000:- + moms

Cannabis och Trauma

Tid och plats

01 nov. 09:00 – 02 nov. 16:00

Online event

Om utbildningen

Utbildningsdagen behandlar sambandet mellan cannabis och trauma. Det är vanligt att cannabis används som självmedicinering vid traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis kan upplevas som ångestdämpande har den flera andra konsekvenser för hjärnans funktioner – inte minst vad gäller tonåringar, där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad.

Kursinnehåll:

  • Samsjuklighet
  • Trauma
  • Lågaffektivt bemötande
  • Cannais och tonårshjärnan

Kostnad: 2000:-+moms

Anmälan är bindande

Share This Event