ons 17 mars

|

Utbildning på Zoom

Cannabismissbruk och Trauamatisering

Det är vanligt att använda cannabis som en självmedicinering vid trauman. Samtidigt har drogen en viktig negativ effekt på hjärnan. Under denna utbildningsdag klargörs sammanhanget.

Registration is Closed
See other events
Cannabismissbruk och Trauamatisering

Tid och plats

17 mars 2021 09:00 – 16:00

Utbildning på Zoom

Om utbildningen

Under utbildningsdagen klargör vi sambandet mellan Cannabismissbruk och trauma.

Zoom: Utbildning sker online via Zoom, man får en länk innan kursen.

 Enkel instruktion för att använda Zoom (länk)

Kursledare: 

 • Agneta Björck leg. sjuksköterska och handledare i psykosocialt arbete.  Verksam inom beroendevård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och  skola.
 • Stefan Sandström, leg psykolog och författare, bl.a. till "Missbruk, trauma och samsjuklighet" (Gothia 2019) . Stefan har mer än 35 års erfarenhet av substansmissbruk som behandlare, handledare och utbildare

Mera om Agneta Björck – hemsida (länk)

Mera om Stefan Sandström - hemsid (länk)

Facebooksida, Traumabaserad Missbruksvård (länk)

Kursbeskrivning:

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.

Dagen innehåller också ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.

Kursinnehåll:

 • Samsjuklighet: Bakom missbruk och beroende finns det vanligen många psykiatriska diagnoser såsom personlighetsstörningar, depression, ångestsyndrom, psykoser, ADHD, trauma m.m. vilket har stor betydelse för behandlingsplanering och genomförande.
 • Trauma: Den kanske vanligaste samsjukligheten vid narkotika och alkoholberoende är trauma. Cannabis är ett effektivt ångestdämpande medel och används därför mycket av dem som är traumatiserade. Detta innebär att traumabehandling är särskilt angeläget när man behandlar cannabisberoende.
 • Lågaffektivt bemötande: Kopplingen mellan samsjuklighet och lågaffektivt bemötande i teori och praktik. Vikten av att skapa ett förhållningssätt som ger möjlighet att kunna ge behandling för både missbruk och psykiatri samtidigt bygger på hur vi lyckas skapa möten utan skam och en upplevelse av utanförskap. Kartläggning av funktioner som avgör möjligheten att öka självkontroll i behandlin
 • Cannabis och hjärnan: En översikt med aktuell forskning och omvärldskunskap om hur cannabis påverkar tonårshjärnan och vilka konsekvenser det får för vuxenblivande.

Kostnad:

Faktureras, anmälan är bindande. Faktureringsadress måste anges för att anmälan ska vara giltig. Fakturan ska vara betald före kursstart. Om detta är svårt, kontakta då Stefan på mail: stefan@spfab.se eller telefon 0708-88 88 22.

1 person        1 495:-

5 personer     3 095:-

10 personer   6 095:-

Anmälan

Price

Quantity

Total

 • 1 person (bindande, faktura)

  0 kr

  PRIS: 1495 kronor Genom att anmäla dig får du tillgång till utbildningen. Kom ihåg att betala senast tre dygn innan utbildningstillfället för att din anmälan ska vara giltig. Anmälan är bindande.

  0 kr

  0

  0 kr

 • 5 personer (bindande faktura)

  0 kr

  PRIS: 3095 kronor Genom att anmäla dig får du tillgång till utbildningen. Välj det här alternativet om du vill anmäla en grupp på 5 personer och erhåll er grupprabatt. Kom ihåg att betala senast tre dygn innan utbildningstillfället för att anmälan ska vara giltig. Anmälan är bindande.

  0 kr

  0

  0 kr

 • 10 personer (bindande faktura)

  0 kr

  PRIS: 6095 kronor Genom att anmäla dig får du tillgång till utbildningen med erhållen grupprabatt för 10 personer. Kom ihåg att betala senast tre dygn innan utbildningstillfället för att din anmälan ska vara giltig. Anmälan är bindande.

  0 kr

  0

  0 kr

Total

0 kr

Share This Event