top of page

Utbildningar som kan fås på Zoom till din arbetsplats!

Våra vanligaste heldagsutbildningar:

 • Missbruk, Trauma och samsjuklighet

 • Lågaffektivt förhållningssätt vid hot och våld

 • Dubbeldiagnos - samsjuklighet vid missbruk

 • Traumabehandling vid substansmissbruk

 • Traumainformerad arbetsplats

 • Behandling av kvinnor som missbrukar

Utbildningar om beroende:

 • Spelmissbruk

 • Dataspelsmissbruk

Övrigt Behandling

 • Praktiskt Anknytningsarbete

 • Behandling av människor med personlighetsstörningar

 • Behandling av människor med psykopati/ antisocial personlighetsstörning

Andra utbildningar
 • Stress och utmattning
 • Kommunikation
 • Grundkurs i Transaktionsanalys (2 dagar)
 • Maktetik
 • Etisk kommunikation
Se även min hemsida: www.spfab.se
bottom of page